Syndyk masy upadłości Bookszpan Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt postępowania upadłościowego XIX GUp 643/19, sprzeda licencje na korzystanie z oprogramowania do sprzedaży w księgarniach o nazwie KS HUK (11 sztuk). Oferty, zawierające dane oferenta oraz proponowaną cenę, należy składać na adres e-mail: kancelaria@jarosinski.com