Syndyk sprzeda ogół praw i obowiązków komplementariusza w Relax Centrum sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81 (KRS: 0000629992, NIP: 5223069095, REGON: 365141060), za cenę nie niższą niż 1 zł.

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2019 r. na adres mailowy p.korol@jarosinski.com.

Więcej informacji udziela biuro syndyka pod numerem 728885536 lub za pośrednictwem ww. adresu mailowego.