Syndyk masy upadłości Bookszpan Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki książki stanowiące zapasy magazynowe Bookszpan Sp. z o.o. w upadłości.

Cena minimalna netto nie niższa niż 15% ich łącznej wartości ustalonej po cenach ewidencyjnych netto.

Zainteresowani winni składać oferty do 9 września 2019 r. osobiście w biurze syndyka (adres: ul. Wilanowska 8 lok.3, 00-422 Warszawa), przesyłając je do biura syndyka listem (decyduje data wpływu do biura syndyka) lub przesyłając je w formie e-mail. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy sygn.akt XIX GUp 643/19.

W celu zapoznania się z regulaminem sprzedaży oraz spisem książek zapraszamy do kontaktu z biurem syndyka pod adresem kancelaria@jarosinski.com oraz numerem telefonu 22 118 49 34