syndyk-licytacje.pl

Portal ogłoszeń o licytacjach syndyka
OgłoszeniaO nas

Zakup od syndyka

Podstawowe informacje

Nie trzeba być ekspertem żeby kupować od syndyka. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co skutkuje tym, że nabycie takie jest “wolne od obciążeń”

Sprzedaż taka powoduje wygaśnięcie wszelkich praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie przewidzianym dla zgłoszenia wierzytelności

Zatem kto nabywa rzecz ruchomą od syndyka staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń tj. zastawów czy hipotek.
Podsumowując to syndyk i Sąd jest twoim prawnikiem. Kupujesz „wszystko czyste”.