Syndyk sprzeda prawa majątkowe w postaci licencji

Syndyk sprzeda prawa majątkowe w postaci licencji, na które składają się : NAZWA CENA NABYCIA Autocad 2015 Commercial new slim eld 3 076,67 Autocad LT 2016 1 116,00 Autocad LT 2016 1 116,00 Autocad LT 2017 New ELD An 340,19 Autocad...

Syndyk sprzeda znak towarowy

Syndyk masy upadłości KSP Polonia Warszawa Sportowa S.A w Warszawie sprzeda wartości niematerialne i prawne w postaci znaku towarowego słownego (numer prawa wyłącznego 233980) oraz słowno-graficznego (numer prawa wyłącznego 233981) Oferty na zakup...