syndyk zleci wykonanie wyceny należności

Syndyk masy upadłości APM Project Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zleci sporządzenie wyceny pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości (pakiet 9 należności z tytułu wykonanych robót budowlanych). Oferty...