Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS o, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Premium Food...

Syndyk sprzeda udziały w Spółce

Syndyk masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości PREMIUM FOOD RESTAURANTS o, stanowiących 20 % kapitału zakładowego spółki Premium...