Syndyk sprzeda nieruchomość w Nowym Dworze Mazowieckim

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Skibińskiego, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...

Syndyk sprzeda miejsce postojowe w Ząbkach

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Próchnickiej w upadłości (sygn. akt syndyka WA2M/GUp-s/679/2022) sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 1150/420028 w prawie własności...

Syndyk sprzeda nieruchomości w Borkach

Syndyk masy upadłości Beaty Niebrzegowskiej w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym toczącym się pod  sygn. akt LU1S/GUp-s/384/2022, sprzeda w trybie z wolnej ręki: a)...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Warszawie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Anny Łabanowskiej w upadłości, PESEL: 69091800889, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy...