Syndyk sprzeda kaucje gwarancyjne

Syndyk masy upadłości ROTON Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie , sygn. akt WA1M/GUp/17/2023 sprzeda niewymagalne kaucje gwarancyjne wchodzące w skład masy upadłości: LPDŁUŻNIKTERMIN ZAPŁATYWARTOŚĆ NOMINALNA1Budo-Com sp....

Syndyk sprzeda nieruchomości w miejscowości Rzeszotary

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Rzeszotarskiego w upadłości, sygn. akt WA2M/GUp-s/162/2024, sprzeda w trybie z wolnej ręki: prawo własności nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Rzeszotary Zawady, gm....

Syndyk sprzeda nieruchomość w Nowym Dworze Mazowieckim

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Skibińskiego, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych...