Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Rzekuń

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Borkowskiego, sygn. akt XIX GUp 1018/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział (4/6) w prawie własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka...

Syndyk sprzeda nieruchomość w Rasztowie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Arkadiusza Sochackiego, sygn. akt XIX GUp 433/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położoną...

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Rzekuń

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Borkowskiego, sygn. akt XIX GUp 1018/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział (4/6) w prawie własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka...