Syndyk sprzeda iPad Air 2 nr modelu MH172FD/A za cenę nie niższą niż 400,00 zł. Oferty należy przesyłać na adres e-mail [email protected] w terminie do dnia 10 sierpnia 2021r. do godz. 23:59. W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 501 541 541. Kupujący pokrywa wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu.