Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Syndyk masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o....

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości (dalej jako „Upadły”), sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa...