Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 94/20 sprzeda:

  1. 50 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, łącznie 2.500,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki REVA sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Józefa Kraszewskiego 3 lok. 9, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744211, NIP 5851485402, REGON 380976330 za cenę nie niższą niż 27,70 zł

    Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 27,70 zł.
  2. 50% wartości wniesionych wkładów komandytowych o wartości nominalnej 1.000,00 zł w spółce REVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Sopocie przy ul. Józefa Kraszewskiego 3 lok. 9, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752707, NIP 5851486241, REGON 381547097 za cenę nie niższą niż 11,80 zł.

    Cena wywoławcza wartości wniesionych wkładów wynosi 11.80 zł.
  3. 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, łącznie 50.000,00 zł – stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki ARQ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56 lok. 202, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483963, NIP 0000483963, REGON 221982779 za cenę nie niższą niż 8.409,24 zł.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 8.409,24 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 15 października 2021 r.