Syndyk masy upadłości ROTON Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/17/2023) w trybie z wolnej ręki pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 859.782,76 zł  zł za łączną kwotę nie niższą niż 159.872 zł.

LPDŁUŻNIKTERMIN ZAPŁATYTYTUŁ ROSZCZENIAWARTOŚĆ NOMINALNA
1Aldesa Nowa Energia sp. z o.o.09.01.2020r. 28.01.2020r. 14.05.2020r.20-FVS/0017 20-FVS/0001 207-FVS/0014.704,83 zł 2.351,59 zł 405.132,48 zł
22.05.2020r.Kaucja dobrego wykonania195.064,79 zł
22.04.2022r.Kaucja zabezpieczenia okresu gwarancji195.064,79 zł
2Hazel Investments sp. z o.o.27.05.2021r.Kaucja zabezpieczenia okresu gwarancji27.737,95 zł
3  JP Contracting sp. z o.o.15.05.2018 r.Kaucja dobrego wykonania10.132,50 zł
15.05.2023 r.Kaucja zabezpieczenia okresu gwarancji10.132,50 zł
4I-Technika Michał Groń01.04.2022 r.Kaucja dobrego wykonania5.462,18
5HB Reavis Construction PL Sp. z o.o23.09.2019r.Kaucja zabezpieczenia okresu gwarancji3.999,15 zł

Zainteresowani winni składać oferty skanem na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/17/2023, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz adresem e-mail [email protected]