Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Mamińskiego sprzeda udział w wysokości 1/2 samochodu marki Suzuki Swift rocznik 2007r. za kwotę 2.500,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składa na adres mailowy. [email protected]

Oferty należy składać do dnia 28 marca 2024 roku.