Działając jako likwidator sądowy WEALTH SOLUTIONS – INWESTYCJE ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VII SPÓŁKA KOMANDYTOW z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/8A (KRS 0000397056, NIP 7010314703) niniejszym ogłaszam konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 57117, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23, 57/29, 57/30, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35, 57/36, 57/37, 57/38, 57/39, 57/40, 57/41, 57/42, 57/43, 57/44, 57/45, 57/46, 57/55, 57/57, 57/59, S7/60, 57/61, 57/62, 57/64, 57/66, 57/67, 57/68, 47/35, 47/36, o łącznej powierzchni gruntu 22.986 m2, położonej w obrębie Stara Wieś, w gminie Nadarzyn, w powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim. UWAGA: Dla przedmiotowej nieruchomości wydana został decyzja o usunięcie odpadów mas ziemnych składowanych na powierzchni ziemi na nieruchomościach gruntowych w miejscowości Stara Wieś.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2023 roku w Biurze Likwidatora Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok. 1, 00-413 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 roku w/w Biurze o godz. 12.00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Likwidatora Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9 lok.1, 00-413 Warszawa Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 501 541 541 oraz adresem mail: [email protected].