Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 660/17 sprzeda wchodzę w skład masy upadłości prawa majątkowe w postaci:

1.       pakietu 20.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.005.000,00 zł w spółce Mega Trade Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą w Lubińcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425520, posługującą się numerem NIP 7811878964, REGON 30214160000000.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 100,00 zł

2.       pakietu 705.726 udziałów o łącznej wartości nominalnej 35.286.300,00 zł w spółce Dayli Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435340, posługującą się numerem NIP 9542739930, REGON 24306054800000.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 100,00 zł.

3.       pakietu udziałów w spółce DC Service GmbH (dawniej Poopeys Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie) 

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 100,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 18:00 pod numerem 22 118 49 34.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert upływa z dniem 7 września  2018 r.