Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Ogryzko sygn. akt X GUp 474/18 sprzeda z wolnej ręki skrzynię  ładunkową do samochodu ciężarowego.

Skrzynia ładunkowa znajduje się w Rzeplinie gm. Ulhówek woj. lubelskie. Syndyk nie jest w posiadaniu dokumentów do ww. skrzyni.

Pytania oraz oferty na zakup wraz z proponowaną ceną należy wysyłać na adres mailowy: [email protected]