Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Kondej sprzeda udział w wysokości 1/2 samochodu osobowego marki Ford C-Max, rocznik 2005, za kwotę 3.000,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Ofertę należy składać do 10 maja 2024 roku.