Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce sprzeda ruchomości:

  1. Izolator przepływu zwrotnego typu BA4760 DN100 za cenę nie niższą niż 3.600,00 zł
  2. Izolator przepływu zwrotnego typu BA4760 DN80 za cenę nie niższą niż 2.160,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. przesyłając je w formie e-mailowej na adres [email protected]. Oferta winna zawierać dopisek, że dotyczy postępowania o sygn. akt XIX GUp 665/19.

W przypadku zainteresowania nabyciem ruchomości przez więcej niż jeden podmiot syndyk dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

W załączeniu dostępna jest wycena wraz z dokumentacją zdjęciową ruchomości.