Syndyk masy upadłości Stanisława Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski z siedzibą w Zielonce(05-220 ) ul. Poniatowskiego 63 H, posługującego się nr NIP 1250013866 sprzeda:

  1.  trzy zagęszczarki WACKER typy DPU 5545 za cenę nie niższą ni 500,00 zł każda,
  2. Izolator przepływu zwrotnego BA4760 DN 100 3098 za cenę nie niższą niż 9.000,00 zł,
  3. Izolator przepływu zwrotnego BA4760 DN 80 za cenę nie niższą niż 5.400,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Biuro Syndyka Gaweł Jarosiński, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa w terminie do dnia 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Biurze syndyka. Operat szacunkowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 662 022 494.