Syndyk masy upadłości YEKO S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w trybie z wolnej ręki komplet mebli biurowych, na który składa się 7 krzeseł, stół konferencyjny, 5 foteli biurowych, 6 szafek z podwójnymi drzwiami, 4 szafki otwarte, 5 biurek (w tym jedno złożone), 5 kontenerów, jedna szafka pod drukarkę, szafa ubraniowa otwarta za cenę wywoławczą w kwocie 5.000,00 zł brutto. Odbiór po stronie kupującego. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 listopada 2021 r.