Syndyk masy upadłości House of Food w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda mięso z kurczaka:

  1. Podudzie z kurczaka – 572 kg – termin ważności 25.08.21
  2. Udziec z kurczaka – 734 kg – termin ważności 25.08.21

za cenę nie niższą niż 6.530,00 zł netto (5 zł netto/kg).

Mięso znajduje się w chłodni w miejscości Kowal (87-820). Wszelkie koszty związane z zakupem mięsa obciążają Kupującego.

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021r. na adres [email protected].

więcej informacji pod numerem telefonu 502 997 928