Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Krzysztofa Wróbel sygn. akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie, nieruchomości za cenę 500,00 zł w zamian za spłatę zobowiązań spółki zasądzonym prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 21 września 2016 roku sygn akt. XXV Nc 527/16 za cenę nie niższą niż 100,00 zł. Oferty proszę składać droga mailową na adres [email protected] do dnia  18 lutego 2022 r.