Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Luizy Ziętek sygn. akt. XIX GUp 1133/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki wierzytelnośc w kwocie nominalnej 358.500,00 zł należnej od Rafała Ziętka w upadłości z tytułu udziału w majątku wspólnym stanowiącym nieruchomość WA1P/00022551/4, która na podstawie art. 124 ust 1 PU w całości weszła do masy upadłości Rafała Ziętka (postępowanie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1064/21) za kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł.

Oferty należy składać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 17 sierpnia 2022r.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt z biurem syndyka celem przesłania szczegółowego regulaminu sprzedaży.

Więcej informacji udziela biura syndyka pod nr telefon 502 997 928 lub e-mail [email protected].