Syndyka masy upadłości Krzysztofa Wróbel sygn akt. XVIII GUp 965/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki należność z tytułu zakupu przez Spółkę Comtruck Sp. z o. o. Nieruchomośc za cenę 500,00 zł w zamian za spłatę zobowiązań spółki zasądzonej prawomocnym zakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, z weksla wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 21 września 2016 roku sygn akt. XXV Nc 527/16, za cenę nie niższa niż 100,00 zł. Oferty proszę składać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 31 stycznia 2022 roku.