Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Kulak – Zajęckiej sygn. akt. X GUp 826/17 sprzeda w trybie z wolnej ręki dochodzonej od masy upadłości Dariusza Zajęckiego należność z tytułu udziału w wysokości ½ w majątku wspólnym tj. w sprawie własności lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w budynku nr 15 przy ul. Alaski w Józefosławiu, za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Oferty proszę składać do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].