Syndyk masy upadłości Andrzeja Mikulskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firma A-PEA Andrzej Mikulski sprzeda z wolnej ręki:

(i) należność od Cosmo – Trade Cvoha z siedzibą w Lommel, Belgia, w wysokości 16.000,00 euro. Niniejsza należność jest stwierdzona Wyrokiem Sądu w Antwerpii, Belgia z dnia 14 stycznia 2015 r. o nr A/14/04925;

(ii) należność od Moniki Kost prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zdrowe i Uroda Monika Kost ul. Kochanowskiego 6/2, 40-035 Katowice. Należność wynikająca z nieopłaconych faktur za towar. Termin wymagalności przypadał odpowiednio na 25/12/2013 r. i 02/02/2014 r.;

(iii) należność od Rafała Kamila Bugajskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą MAKARA Rafał Kamil Bugajski ul. Branickiego 19, 15-950 Białystok. Należność wynikająca z niezapłaconej faktury za towar. Termin płatności przypadał na 9/04/2014 r.;

(iv) należność od Zbigniewa Kogowskiego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EZ Market Ewa i Zbigniew Kogowscy, ul. Tadeusza Kościuszki 131A, 06-100 Pułtusk. Należność wynikająca z niezapłaconych faktur za towar. Termin wymagalności przypadał odpowiednio na 20/06/2014 r., 02/07/2014 r.; i 21/08/2014 r.;

(v) należność od Haliny Pękala prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą FH DUO Halina Pękała ul. Wenedów 3, 75-847 Kowalin. Należność wynika z niezapłaconej faktury za towar. Termin płatności przypadał na 14/08/2017 r.

za cenę nie niższą niż 128,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia osiem i 00/100 zł) zgodnie z opinią z dnia 30.06.2019 r. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży będą obciążały kupującego.

Oferty oraz zapytania proszę przesyłać na adres email: [email protected] do dnia 10 czerwca 2020 roku.