Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki pakiet należności za cenę nie niższą niż 3.655,00 zł netto

Należności o łącznej wartości nominalnej 1 447 496,30 zł wobec trzech dłużników tj. Yaroslav Kril, TNN sp. z o. o. w upadłości oraz DHAVAL AGRI EZPORTS LPP z siedzibą w Indiach. Zapytania oraz oferty proszę kierować na adres mail: [email protected] do dnia 18 grudnia 2020 r.