Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki pakiet należności za cenę nie niższą niż 1.625,00 zł. Należności o łącznej wartości nominalnej 1 409 422,42 zł wobec dwóch dłużników tj. TNN sp. z o. o. w upadłości oraz DHAVAL AGRI EZPORTS LPP z siedzibą w Indiach. Zapytania oraz oferty proszę kierować na adres mail: [email protected] do dnia 26 kwietnia 2021 r.