Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda należność za cenę nie niższa niż 300,00 zł  z tytułu umowy sprzedaży komisowej nr SA106/2016 z dnia 3 sierpnia 20016 roku (wysokość należności zgodnie z fakturą wynosi 6.162,30 zł). Upadła oddała w komis wyroby gotowe w celu sprzedaży w punktach detalicznych na okres 3 miesięcy.  Komisant nie wywiązał z umowy, nie oddał towarów, nie wpłacił pieniędzy, mimo wysyłanych wezwań do zapłaty lub zwrotu towaru

Oferty proszę składać za pośrednictwem poczty polskiej na adres Kancelarii Syndyka, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa (decyduje data wpływu oferty) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]Datkowych informacji udziela biuro syndyka pod nr telefonu 501 224 432 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17