Syndyk masy upadłości spółki „JAN-POL Bielińscy sp. z o.o.” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 100/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki o nr 81/20, 81/19, 82/4 położone w obrębie ewidencyjnym 0051 Siennica, w miejscowości Siennica, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,3972 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 2.691,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1U/00048176/8 za cenę nie niższą niż 1.850.000,00 zł netto. Wadium wynosi 150.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do depozytu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 694 444 646). Od przyjętej w depozyt oferty notariuszowi przysługuje opłata za dokonanie czynności.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2024 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu na  żądanie każdego zainteresowanego zgłoszone pod adres e-mail: [email protected].