Syndyk masy upadłości Jowity Janowskiej sygn. akt. XVIII GUp 344/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 238/18), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54/49 o pow. 9164 m  zabudowaną budynkiem mieszkalnym z garażem i częścią biurowo socjalną oraz działki niezabudowane o nr 54/44; 54/45; 54/50 i 54/51 i powierzchni 11 576 m położonej w miejscowości Wilczyna, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, przy ul Na Wzgórzu 7, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1A/00039757/2, za cenę nie niższą niż 2.000.000,00 zł brutto zł ( słownie: dwa miliony i 00/100 zł). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 maja 2020 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 maja  2020 r. w gmachu Sądu w sali nr 120 godz. 11.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sadu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.