Syndyk masy upadłości Anelii Redelbach osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 331/19), sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 748/2 o powierzchni 1859 m2  zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni 350,22 m2, położonej w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej 1F, obręb 0002 Puszczykowo Stare, powiat poznański, województwo wielkopolskie,  dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00100220/0, za cenę nie niższą niż 700.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w kwocie 70.000,00 zł do dnia 30 marca 2020 r.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia  30 marca 2020 roku na adres: Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c., ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c., w Warszawie (00-409) przy ul. Solec 61A lok. 29. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępne są biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie po uprzednim umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 728-885-536 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.