Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 748/2 o powierzchni 1859 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni 350,22 m2, położonej w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej 1F, obręb 0002 Puszczykowo Stare, powiat poznański, województwo wielkopolskie,  dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00100220/0, za cenę minimalną 1.000.000,00 zł. Wadium wynosi 100.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 28 maja 2019 r. na adres Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c., ul. Solec 61A lok. 29, 00-409.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2019 r. w 
Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek s.c. godz. 12:00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 728 885 536 lub adresem e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.