Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Rzeszotarskiego w upadłości, sygn. akt WA2M/GUp-s/162/2024, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. prawo własności nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Rzeszotary Zawady, gm. Rościszewo, działki ewidencyjne nr 327 i 330, o łącznej powierzchni 5.0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1E/00000941/2 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 1”).
  2. prawo własności nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, gm. Rościszewo, działki ewidencyjne nr 108, 131, 139 o łącznej powierzchni 2.4700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1E/00011641/9 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 2”).;
  3. prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Rzeszotary Pszczele gm. Rościszewo, działka ewidencyjna nr 47/5 o łącznej powierzchni 0.1300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1E/00021714/5 (dalej zwaną jako „Nieruchomość nr 3”).;

za cenę nie niższą niż:

  1. Nieruchomość nr 1 – 157.000,00 zł. Wadium 15.000,00 zł;
  2. Nieruchomość nr 2 – 59.000,00 zł. Wadium 6.000,00 zł;
  3. Nieruchomość nr 3 – 28.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do Biura Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej przy ul. Ludnej 9 lok. 1; 00-413 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2024 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2024 r. w wyżej wymienionym Biurze Syndyka w poniższych godzinach:

  1. Nieruchomość nr 1 – o godz. 10:25
  2. Nieruchomość nr 2 – o godz. 10:50
  3. Nieruchomość nr 3 – o godz. 11:15

Opisy i oszacowania przedmiotów sprzedaży oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej przy ul. Ludnej 9 lok. 1, 00-413 Warszawa. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Syndyka pod nr. tel. 502-997-928 lub adresem [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 10 00 -16 00.