Syndyk masy upadłości Relax Centrum sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda pakiet 90 udziałów w spółce Relax Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000622843) za cenę nie niższą niż 4.500,00 zł. 

Wszelkie informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać oferta oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 11 lutego 2021 r. 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu  22 657 43 97