Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1755/20 sprzeda:

  1. pakiet 66 udziałów o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł w spółce WAWRZYN-MAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-048) przy ul. Mazowieckiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278410, posługującą się numerem NIP 7962672261, REGON 140147476.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 1,00 zł.

  1. pakiet 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł w spółce MED.-CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Wiejskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227011, posługującą się numerem NIP 5222782129, REGON 015853171.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 4,68 zł.

  • pakiet 33 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16.500,00 zł w spółce „SPRINT BAR & RESTAURANT” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000251228, posługującą się numerem NIP 9512166441, REGON 140318268.

Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 1,78 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Termin na składanie ofert – 16 kwietnia 2021 r.