Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Wójcik sprzeda samochód osobowy marki Peugeot 407, rocznik 2008, za kwotę nie niższą niż 9.000,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Oferty należy składać do 10 czerwca 2024 roku.