Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sławomira Wójcik sprzeda samochód osobowy marki Peugeot 407, rocznik 2008, za kwotę 13.000,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Oferty należy składać do 24 maja 2024 roku.