Syndyk masy upadłości sprzeda samochód marki Peugeot 2007 SW z 2008r. o nr rejestracyjnym: WGM 21VX za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł brutto. Oferty należy składać na adres mailowy [email protected] do dnia 29 lipca 2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2020 r. O rozstrzygnięciu przedmiotowej sprzedaży oferenci zostaną powiadomieni w drodze korespondencji mailowej.

Samochód posiada ważne ubezpieczenie OC.

Protokół oględzin z wyceną oraz regulamin sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.