Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sebastiana Markowskiego sprzeda  przyczepkę lekką SYLAND A600, rocznik 2009, za kwotę nie niższą niż 100,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

W treści oferty proszę wskazać dane oferenta w sposób umożliwiający pełną identyfikację.

Oferty należy składać do 31 maja 2024 roku.