Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Rzeszotarskiego sprzeda Przyczepka – SAH LEKKA, nr VIN WSE0200137, rok produkcji 2022, za kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł.

Wszelkie informacje oraz ofertę należy składać na adres mailowy: [email protected]

Oferty należy składać do 24 maja 2024 roku.