Syndyk masy upadłości sprzeda samochód marki Renault Twingo o nr rejestracyjnym: WW 208XA za cenę nie niższą niż 13.600,00 zł brutto. Oferty należy składać na adres mailowy [email protected] oraz [email protected] do dnia 12 marca 2020 r. do godziny 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. O rozstrzygnięciu przedmiotowej sprzedaży oferenci zostaną powiadomieni w drodze korespondencji mailowej.

Samochód posiada ważne ubezpieczenie OC i AC.

Wycena pojazdu oraz regulamin sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.