Syndyk masy upadłości Piotra Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ Piotr Czerwiński z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt WA1M/GUp/38/2022) w trybie z wolnej ręki ruchomości tj.:

LPNAZWA RUCHOMOŚCIDANE IDENTYFIKACYJNESZACUNKOWA WARTOŚĆ NETTO
1Samochód VW CaddyWW521Wh, rocznik 200815 000,00 zł
2Tokarka rewolwerowan/d3 000,00 zł
3Spawarka TIG z chłodnicąLINCOLN ELECTRIC Invertec 270-TP P11909008653 750,00 zł
4Zginarka do blachy – 2 sztn/d4 875,00 zł
5Gilotyna do blachyn/d7 500,00 zł
6Odciąg spawalniczySeuer schweisstechnik3 750,00 zł
7Narzędzia + wyposażenie warsztatuNarzędzia i elektronarzędzia o wartości poniżej 1 000,00 zł22 500,00 zł
8Motocykl Beta 430RRWW414T, rocznik 201716 500,00 zł
9Wyposażenie biura (elektronika)Monitory, komputery, drukarki itp.15 000,00 zł

za łączną kwotę nie niższą niż 91.875,00 zł netto.

Można składać oferty na poszczególne Ruchomości, z uwzględnieniem cen wywoławczych wskazanych w wykazie, z tym  że oferty obejmujące cały pakiet Ruchomości mogą zostać potraktowane priorytetowo.

Zainteresowani winni składać oferty pisemnie przesyłając je w formie skanu na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 
24 maja 2023 r. 

Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt WA1M/GUp/38/2022, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.

W przypadku zainteresowania nabyciem zbioru ruchomości przez więcej niż jednego Oferenta, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk po uprzednim powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zainteresowanych podmiotów o pozostałych ofertach, sprzeda ruchomości podmiotowi oferującemu najwyższą cenę, po poinformowaniu pozostałych oferentów o możliwości podbicia ceny.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały Kupującego.

Szczegółowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem 502 997 928 oraz e-mail. [email protected].