Syndyk masy upadłości Adama Ogryzko w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 474/18 sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości skrzyni ładunkowej do samochodu ciężarowego .

Oferty na zakup wraz z proponowaną ceną należy wysyłać na adres mailowy: [email protected]