Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fundusz Rezerw Inwestycyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 142/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

  1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000 złotych w spółce Apartamenty dla Seniora sp. z o.o. (KRS 0000530378) za cenę nie niższą niż 5,38 złotych;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 600 złotych w spółce Black Fox Multi Asset sp. z o.o. (KRS 0000474515) za cenę nie niższą niż 1 złoty;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 000 złotych w spółce Black Fox FX sp. z o.o. (KRS 0000469751) za cenę nie niższą niż 1 złoty;
    1. pakiet udziałów o łącznej wartości nominalnej 55 000 złotych w spółce Quantum Electric sp. z o.o. (KRS 0000098446) za cenę nie niższą niż 59,48 złotych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 

Termin na składanie ofert: 31 marzec 2022 r. (do godz. 23.59)