Syndyk masy upadłości Huberta Kwiecińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda pakiet 200 (dwustu) udziałów w spółce Europa Express City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000141711).

Oferty należy składać na adres e-mailowy: [email protected] oraz  [email protected]  do dnia 13 stycznia 2021 r.