Syndyk sprzeda 250 udziałów w Immobilia Nostrum 2000 sp. z o. o. (KRS: 0000132888).

Oferty należy składać na adres mailowy p.[email protected], do dnia 15 stycznia 2020 r.