Syndyk masy upadłości Sebastiana Jaworskiego w Upadłości sprzeda 700 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki INSTYTUT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000300514) za cenę nie niższą niż 352,00 zł brutto.

Oferty należy składać na adres mailowy [email protected], do dnia 26 lutego 2021 r.