Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  Katarzyny Kryńskiej sygn. akt. XVIII GUp 1037/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki 100 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł w spółce KK System  Sp. z o. o.  z siedzibą w Pruszkowie ul. Ożarowska 20, 05-800 Pruszków wpisanej pod numerem KRS 0000358696, za cenę nie niższą niż 5,00 zł. Oferty proszę składać do dnia 31 marca  2020 roku. 

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].