Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Otto sygn. akt. X GUp 683/18 sprzeda w trybie z wolnej ręki 280 udziałów o wartości 14.000,00 zł w spółce Special Investment  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nugat 4 wpisanej pod numerem KRS 0000288259, za cenę nie niższą niż 0,28 zł. 

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].  Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku.