Syndyk masy upadłości Adama Ogryzko sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości, w łącznej kwocie nominalnej 63 758,99 zł, za kwotę nie niższą niż 400 zł.

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży będą obciążały kupującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się mailowo pod adresem [email protected]